Tibetdoc

Accueil du site > Nederlands > Welkom - contact > Profiel van de site

Profiel van de site

vendredi 18 juillet 2014


Ziehier een site over Tibet die zich toch ietwat onderscheidt van wat je doorgaans op het net vindt. Vooreerst omdat hij gemaakt en gevoed wordt door mensen die verliefd zijn op Tibet, zijn grootse landschappen en zijn ruwe, gastvrije maar soms ook onbehouwen en gewelddadige inwoners. Hier dus geen verheerlijking van het idyllische maar een relaas gebaseerd op deze contreien waar het dagelijks leven gedicteerd wordt door de extreme hoogte, de wind en de grilligheden der natuur. Dat veelkleurige gebeden zich op elk moment kunnen vervliegen in de vorm van gefluister, vlaggetjes of papieren is slechts bevestiging van de gevaren die de volkeren omringen : ravijnen over te steken, bruggen die zich ontrafelen, oogsten die te mager zijn, verdroging van de graasweiden en zo voort.

Ziehier een site over Tibet die zich niet wentelt in clichés over ’het land waar nog een authentieke spiritualiteit heerst’ of ’het land dat door de wrede chinezen van zijn cultuur ontdaan wordt’. Het ’Sino-Tibetaans probleem’ wordt uit de nevels gehaald en onderzocht voor wat het werkelijk is : een conflict tussen China en het Westen waarin Tibet eigenlijk gegijzeld wordt en als ’slagveld’ gebruikt wordt ; waar China en het Westen oog in oog staan en de tanden ontbloten.

gewoon toch wat levensvreugde, niet ? Photo jpd, 2005

En voorts toont de site ook aan, zonder de werkelijk bestaande culturele verschillen tussen tibetanen en Chinezen te ontkennen, dat een vreedzaam samenleven en samenwerken tussen de twee groepen kan en zelfs voordelig is voor beiden. Een nieuw verhaal dus over een Tibet in volle ontwikkeling. Een verhaal al te weinig bekend bij het grote publiek, gezien onze media gedomineerd en ons bewustzijn dus gemodelleerd wordt door het ’dalai Lama credo’ welks Tibet als een spiritueel paradijs afschildert dat verloren is en dringend terug in onze Westerse culturele waarden (en dus ook zeker en vast de vrije markt - vaak verward met vrije meningsvorming) moet teruggebracht worden.


Suivre la vie du site RSS 2.0 | Plan du site | Espace privé | SPIP | squelette